Problemen rond het ontslag op staande voete: de dringendheid, de gemaakte afspraken en de niet genoemde reden


Hoge Raad 24 februari 1995, nr. 15603, ECLI:NL:HR:1995:ZC1644, JAR 1995/67

In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de problematiek rondom ontslag op staande voet aan de orde en dan met name het vereiste van een ‘dringende reden’. In de noot bij de uitspraak wordt nog eens dieper ingegaan op het probleem rondom de dringende reden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: november 1995

Archiefcode: AA19950888

Hoge Raad 24-02-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1644) zaaknummer: 15603

dringende reden ontslag op staande voet overtreding sancties uitkering werknemersbelang

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie