overtreding

Toont alle 5 resultaten

De strafrechtelijke toetsing van bestuursrechtelijke beschikkingen

B.V.G. Eggen

Post thumbnail Bestuursrechtelijke beschikkingen kunnen van bepalende invloed zijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer overtreding van die beschikking strafbaar is gesteld. De vraag rijst of de strafrechter de rechtmatigheid van de beschikking in de strafprocedure mag beoordelen, ook als de bestuursrechter zich al over die rechtmatigheid heeft uitgelaten. Heeft het besluit dan formele rechtskracht? Of is het dan aan de strafrechter om aanvullende rechtsbescherming te bieden?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
oktober 2023
AA20230788

juni 2003

Katern 87: Economisch recht en intellectuele eigendom

R. Feunekes, A.A. Quaedvlieg

Opzet in de Wet op de economische delicten. Beter boos dan kleurloos

D.R. Doorenbos

Post thumbnail Volgens de Hoge Raad moet ook in het economisch strafrecht de leer van het kleurloos opzet gelden. Dat uitgangspunt wordt in deze opinie ter discussie gesteld. Wie zich niet bewust is van het bestaan van een voorschrift, kan dat voorschrift niet opzettelijk overtreden. Hij begaat geen misdrijf, maar een overtreding. De aanvaarding van boos opzet past in het systeem van de Wet op de economische delicten.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2021
AA20210253

Problemen rond het ontslag op staande voete: de dringendheid, de gemaakte afspraken en de niet genoemde reden

J. Riphagen

Hoge Raad 24 februari 1995, nr. 15603, ECLI:NL:HR:1995:ZC1644, JAR 1995/67 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de problematiek rondom ontslag op staande voet aan de orde en dan met name het vereiste van een 'dringende reden'. In de noot bij de uitspraak wordt nog eens dieper ingegaan op het probleem rondom de dringende reden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950888

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften besproken, ook wel Wet Mulder, naar de ontwerper van de wet. In de wet wordt de strafrechtelijke sanctionering overgeheveld naar een administratiefrechtelijke vorm van verkeershandhaving. Zo een grote wijzing is, om problemen te voorkomen, gefaseerd ingevoerd in Nederland. In het artikel worden de doelstellingen van de wet, het bereik van de wet, de sancties, de bezwaar- en beroepsprocedure, de inning van boetes en de voorlopige maatregelen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1991
AA19910057

Toont alle 5 resultaten