ontslag op staande voet

Toont alle 9 resultaten

De kat van Schrödinger en de executie van de voorwaardelijke ontbindingsvergoeding

P.A. Fruytier

Soms is er onduidelijkheid over een arbeidsovereenkomst, over het ontslag op staande voet. De Bode/De Hollandsche IJssel Hoge Raad 5 september 1997

Verdieping | Studentartikel
maart 2007
AA20070190

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2015
AA20150516

september 2008

Katern 108: Sociaal recht

J. Heinsius

december 2001

Katern 81: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

Over bommeldingen, knokpartijen en diefstal van een paar sokken in het ontslagrecht

S.F. Sagel, A.M. Ubink

Vergeleken wordt in hoeverre het plegen van een delict in het civiele-en het ambtenarenrecht een geldige reden voor ontslag oplevert. Bezien wordt welke factoren bij de beoordeling van een ontslag om die reden meespelen. Aan de hand van twee ambtelijke ontslaggronden zal uiteen worden gezet dat de amb¬tenarenrechter onder invloed van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur altijd een nauwkeurige afweging van al die factoren vereist. De civiele jurisprudentie is niet zo eenduidig. Schrijvers onderscheiden met betrekking tot het ontslag op staande voet een 'harde' en een meer 'menselijke' lijn. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst na het plegen van een delict te ontbinden. In dat kader wordt gepleit voor een juist gebruik van de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1997
AA19970672

Problemen rond het ontslag op staande voete: de dringendheid, de gemaakte afspraken en de niet genoemde reden

J. Riphagen

Hoge Raad 24 februari 1995, nr. 15603, ECLI:NL:HR:1995:ZC1644, JAR 1995/67 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de problematiek rondom ontslag op staande voet aan de orde en dan met name het vereiste van een 'dringende reden'. In de noot bij de uitspraak wordt nog eens dieper ingegaan op het probleem rondom de dringende reden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950888

Rechtsvraag (189) arbeidsrecht

R.A.A. Duk

Rechtsvraag betreffende het arbeidsrecht. Onder meer de procedure bij kennelijk onredelijk ontslag dient in het antwoord te worden verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1989
AA19890800

Seksuele intimidatie als zwaarwegende factor

I.M. van Erkel, M.M. Govaert

Post thumbnail De weging van het ontslag op staande voet in #metoo-zaken is onderwerp van debat. De vraag is hoe ongewenst gedrag moet worden gekwalificeerd en hoe dit vervolgens moet worden meegewogen in een ontslag op staande voet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2019
AA20190186

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 23 december 2016, nr. 16/02674, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant IX)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170434

Toont alle 9 resultaten