Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid


In dit besproken proefschrift staat centraal hoe de overheid omgaat met zaken waarin zij privaatrechtelijk handelt. Onder andere de doorkruisingsleer, onrechtmatige daad jegens de overheid en de overheid als zaakwaarnemer komen aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.F.A. Bierbooms

Verschijning: maart 1998

Archiefcode: AA19980222

algemene beginselen van behoorlijk bestuur doorkruisingsleer rechtspersoonlijkheid

Burgerlijk recht

Literatuur Proefschriftbijdrage