Pleural plaques: Lords kennen geen vergoeding van angstgevoelens toe


United Kingdom House of Lords (UKHL) (Appellate Committee) 17 oktober 2007 (Johnston v. NEI International Combustions Limited en anderen)

Uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij schadevergoeding in geval van angst voor een asbest-ziekte aan de orde is. De Engelse hoogste rechter wijst een aantal vorderingen meet een gelijksoortige casuspositie af. In de noot wordt er op ingegaan of dergelijke schade naar Nederlands wel voor vergoeding in aanmerking zou komen en wordt de toepasselijke, uiteenlopende, jurisprudentie genoemd. Tenslotte wordt er nog ingegaan op de verschillen die er tussen Engeland en Nederland bestaan voor wat betreft rechtspleging in hoogste instantie.

Zie de volledige uitspraak: Johnston v. NEI International Combustions Limited en anderen


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080743

United Kingdom House of Lords (UKHL) 17-10-2007 zaaknummer: Session 2006-07

angst common law feitenrechtspraak House of Lords rechtspraak schadevergoeding toelatingsstelsel

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Annotaties en wetgeving Annotatie