hoofdzaak

Toont alle 5 resultaten

maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 25 mei 2018, nr. 17/00847, ECLI:​NL:​HR:​2018:​773, RvdW 2018/627 (Avonwick Holdings/VI Holding)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2018
AA20180726

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 augustus 2015, nrs. 14/01612 en 14/01605, ECLI:NL:HR:2015:2192, NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports). Ook bekend als Zalco.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150888

Over oesters, parels en schatvinding

J.E. Jansen

Stel: je zit in een restaurant, eet een oester en vindt zo een parel. Van wie is die parel dan? Van jou, van degene die de rekening betaalt, of misschien van de restauranthouder? Jelle Jansen bekijkt de verschillende mogelijkheden.

Opinie | Column
mei 2014
AA20140353

Pandrechten en vermenging

Patroon Legal Design

Post thumbnail In het septembernummer start Ars Aequi i.s.m. Patroon Legal Design een nieuwe rubriek: Recht in beeld. Een moeilijk onderwerp wordt gevisualiseerd. Deze eerste aflevering, ‘Pandrechten en vermenging’ brengt de zaak rond de failliete aluminiumproducent Zalco in beeld.

Recht in Beeld
september 2021
AA20210808

Toont alle 5 resultaten