bestanddeel

Toont alle 12 resultaten

Ben ik mijn been, heb ik mijn been, waar is mijn been?

Naar een radicale keuzevrijheid na amputatie

R.I.C. Baart, B. Jansen

Post thumbnail Wanneer een been moet worden geamputeerd, blijven patiënten daar rechten over hebben. Dat resulteert erin dat zij hun been mogen begraven, cremeren of mee naar huis nemen. Anders dan nu gewoon is, zouden artsen iedere amputatiepatiënt moeten wijzen op deze mogelijkheden, op grond van goederen-, gezondheids- en mensenrechtelijke overwegingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2020
AA20200009

De algemeenheid van goederen in het goederenrecht

V. Tweehuysen

Waarom is de algemeenheid van goederen in het Nederlandse recht geen goed in de zin van artikel 3:1 BW? In dit artikel wordt de achtergrond van de schrapping van deze rechtsfiguur uit het wetsontwerp van ons BW besproken en het huidige BW vergeleken met het Franse recht, waarin de onderneming als bijzonder geval van de algemeenheid van goederen wél een goed is.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2017
AA20170070

Eén zaak of meerdere zaken en de rol van verkeersopvatting

R.M. Wibier

Hoge Raad 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1785 (UTB Holding/Glencore)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2021
AA20210279

Haken en ogen aan cascoverhuur

J. Rosenthal

'Woningcorporatie maakt huurders eigenaar van badkamer en keuken', 'Veel vraagtekens rond plan tot verkoop binnenkant van woningen' en 'Cascoverhuur biedt meer vrijheid'. Dit is slechts een greep uit de vele kranteartikelen die sinds 1993 verschenen zijn naar aanleiding van het plan van de woningbouwvereniging 'Het Oosten' om haar huurders in Amsterdam eigenaar te maken van het binnenwerk van de gehuurde woning. De bedoeling die 'Het Oosten' met cascoverhuur heeft, is de huurder meer zeggenschap over de binnenkant te geven en hem zodoende meer te betrekken bij 'zijn' woning. In dit artikel wordt bekeken welke mogelijkheden het Nederlands privaatrecht 'Het Oosten' biedt om dit plan te realiseren, en voorts wordt ingegaan op de huurrechtelijke aspecten van cascoverhuur.

Verdieping | Studentartikel
november 1995
AA19950842

Hollander’s kuikenbroederij

J. Hijma

Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 15622, ECLI:NL:HR:1995:ZC1680, RvdW 1995, 81 (mrs. Martens, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Swens-Donner); conclusie A-G Hartkamp in CRW \995, 81 (Crediteurenbelangen Hollander's/Rabo Domburg). Ook bekend als Hollander’s Kuikenbroederij. In dit arrest en de daarbij behorende noot staan de claims van crediteuren van een gefailleerde kuikenbroederij centraal. Ondermeer komt aan de orde of het machinaal uitbroeden van eieren tot kuikens een vorm van zaaksvorming is en wie vervolgens de eigenaar is van de kuikens. Ook is in het geding of de voedselleveranciers kosten tot behoud hebben gemaakt nu er nog vorderingen openstaan. Ook komt, met name in de noot, de (dubbele) levering bij voorbaat aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1995
AA19950705

maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

maart 1993

Katern 46: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits, F.A. Steketee

september 1993

Katern 48: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter, F.A. Steketee

december 1996

Katern 61: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter

Nawoord bij nevenstaande reactie

P.A.M. Lokin

In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie op een artikel over de samenvoeging van een schilderij wat al dan niet kan leiden tot zaaksvorming.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090176

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 augustus 2015, nrs. 14/01612 en 14/01605, ECLI:NL:HR:2015:2192, NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports). Ook bekend als Zalco.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150888

Pandrechten en vermenging

Patroon Legal Design

Post thumbnail In het septembernummer start Ars Aequi i.s.m. Patroon Legal Design een nieuwe rubriek: Recht in beeld. Een moeilijk onderwerp wordt gevisualiseerd. Deze eerste aflevering, ‘Pandrechten en vermenging’ brengt de zaak rond de failliete aluminiumproducent Zalco in beeld.

Recht in Beeld
september 2021
AA20210808

Toont alle 12 resultaten