Over bevoegdheden


Het begrip ‘bevoegdheid’ wordt in de wet en in de rechtsgeleerde literatuur in twee geheel verschillende betekenissen gebruikt en deze betekenissen worden niet altijd goed uit elkaar gehouden. In de ene betekenis is een bevoegdheid een permissie: iemand mag – juridisch bezien – iets doen. In de andere betekenis is een bevoegdheid een noodzakelijke voorwaarde voor het verrichten van een geldige rechtshandeling. Door de bevoegdheid kan iemand bepaalde rechtsgevolgen in het leven roepen door middel van een rechtshandeling. Beide betekenissen van ‘bevoegdheid’ worden in deze bijdrage verder uitgelegd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C. Hage

Verschijning: november 2020

Archiefcode: AA20201035

bevoegdheid gebod permissie plicht rechtshandeling verbod

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht BestuursrechtStrafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel