Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten


Hoge Raad 14 augustus 2015, nrs. 14/01612 en 14/01605, ECLI:NL:HR:2015:2192, NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports). Ook bekend als Zalco.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: november 2015

Archiefcode: AA20150888

Hoge Raad 14-08-2015 (ECLI:NL:HR:2015:2192) zaaknummer: 14/01612, 14/01605

5:14 BW 5:15 BW beperkte rechten bestanddeel Glencore hoofdzaak niet-verpande zaak originaire verkrijging pandrecht vermenging verpande zaak Zalco

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie