Online gokken: inzetten op verslavingspreventie


Sinds de legalisering van online gokken per 1 oktober 2021 is de online gokmarkt sterk gegroeid. De Nationaal Rapporteur Verslavingen vreest dat in de toekomst meer personen met een gokverslaving bij verslavingszorg terechtkomen. Hij adviseert een mogelijkheid te creëren om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen als zij niet voldoen aan hun onderzoeks- en zorgplicht. Wij bespreken – onder meer aan de hand van het Oostenrijkse Glücksspielgesetz – wat hiervoor nodig is en stellen voor een schadefonds op te richten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Verschijning: februari 2024

Archiefcode: AA20240083

casino gokaanbieders kansspel online gokken schadefonds verslaving verslavingspreventie Wet kansspelen op afstand zorgplicht

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel