kansspel

Toont alle 6 resultaten

Het (on)geduld van de Europese Commissie

M. Klompers, C.E. Ruers

In dit redactionele artikel wordt aan de hand van de actuele strijd tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie over het al dan niet openstellen van de Nederlandse markt voor buitenlandse aanbieders van spelen die lijken op de Lotto ingegaan op de beïnvloeding van een inbreukprocedure en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie.

Opinie | Redactioneel
september 2009
AA20090525

december 1998

Katern 69: Consumentenrecht

E.H. Hondius

juni 2003

Katern 87: Economisch recht en intellectuele eigendom

R. Feunekes, A.A. Quaedvlieg

Ladbrokes

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 3 juni 2010, zaak C-258/08, ECLI:EU:C:2010:308 (Ladbrokes Betting & Gaming Ltd and Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator) Betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 juni 2008 in de procedure Ladbrokes Betting & Gaming Ltd en Ladbrokes International Ltd tegen Stichting de Nationale Sporttotalisator. Tweede kamer 5 rechters.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2010
AA20100712

Loot boxes en de Wet op de kansspelen

S.F.R. Janssen

Post thumbnail In 2018 besloot de Kansspelautoriteit dat loot boxes niet als kansspel worden aangemerkt wanneer de inhoud ervan niet overdraagbaar is. In dit artikel wordt betoogd dat deze interpretatie door de Kansspelautoriteit van het kansspelbegrip – en daarmee ook de conclusie in haar onderzoek naar loot boxes – onjuist is.

Verdieping | Studentartikel
november 2019
AA20190833

Online gokken: inzetten op verslavingspreventie

M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Sinds de legalisering van online gokken per 1 oktober 2021 is de online gokmarkt sterk gegroeid. De Nationaal Rapporteur Verslavingen vreest dat in de toekomst meer personen met een gokverslaving bij verslavingszorg terechtkomen. Hij adviseert een mogelijkheid te creëren om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen als zij niet voldoen aan hun onderzoeks- en zorgplicht. Wij bespreken – onder meer aan de hand van het Oostenrijkse Glücksspielgesetz – wat hiervoor nodig is en stellen voor een schadefonds op te richten.

Opinie | Redactioneel
februari 2024
AA20240083

Toont alle 6 resultaten