Toont alle 6 resultaten

Loot boxes en de Wet op de kansspelen

S.F.R. Janssen

Post thumbnail In 2018 besloot de Kansspelautoriteit dat loot boxes niet als kansspel worden aangemerkt wanneer de inhoud ervan niet overdraagbaar is. In dit artikel wordt betoogd dat deze interpretatie door de Kansspelautoriteit van het kansspelbegrip – en daarmee ook de conclusie in haar onderzoek naar loot boxes – onjuist is.

Verdieping | Studentartikel
november 2019
AA20190833

Nawoord op bovenstaande reactie

R. Dufour

Nawoord van de oorspronkelijke auteur op een reactie op zijn artikel waarin hij tegenargumenten geeft tegen de bezwaren van de auteur op het afschaffen van het drugsverbod.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940801

Online gokken: inzetten op verslavingspreventie

M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Sinds de legalisering van online gokken per 1 oktober 2021 is de online gokmarkt sterk gegroeid. De Nationaal Rapporteur Verslavingen vreest dat in de toekomst meer personen met een gokverslaving bij verslavingszorg terechtkomen. Hij adviseert een mogelijkheid te creëren om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen als zij niet voldoen aan hun onderzoeks- en zorgplicht. Wij bespreken – onder meer aan de hand van het Oostenrijkse Glücksspielgesetz – wat hiervoor nodig is en stellen voor een schadefonds op te richten.

Opinie | Redactioneel
februari 2024
AA20240083

Reactie op ‘Drugsverbod: waarom?’

R. Groen

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over afschaffing van het verbod op drugs om op die manier de criminaliteit tegen te gaan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940800

Verslaving en verantwoordelijkheid: de strafrechtelijke consequenties van een neurowetenschappelijke visie op verslaving

A.E. Goldberg

Op 21 april 2022 promoveerde Anna Goldberg aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Blaming the Addicted Brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction. In dit artikel vertelt zij over haar proefschriftonderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2022
AA20220925

Verslaving: van Bopz naar Vggz

C. Reijntjes-Wendenburg

Post thumbnail

Verslaving aan alcohol en drugs is van oudsher moeilijk onder het toepassingsbereik van de wet Bopz te brengen. Door erkenning van verslaving als psychische stoornis onder DSM-5 is dat niet anders geworden. Recent is de wet Vggz aangenomen, die de wet Bopz zal vervangen. Daarmee komt opnieuw de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. In dit artikel wordt op de knelpunten ingegaan en bezien of de wet Vggz aanleiding zal geven om de huidige rechtspraak aan te passen. 
 

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2018
AA20180370

Toont alle 6 resultaten