Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De mediationclausule: een contradictio in terminis?

P.A. Fruytier, D.J. van Leeuwen

In dit redactionele artikel wordt beschreven welke uitwerking een mediationclausule in algemene vormen kan hebben en dat het opnemen van zo een clausule een heroverweging behoeft.

Opinie | Redactioneel
mei 2008
AA20080331

De praktische betekenis van een spelerscontract

G.A.F.M. van Schaaijk

Tussen sportclub en speler wordt tegenwoordig steeds vaker een spelerscontract gesloten, ook in het amateurvoetbal en in andere takken van sport. Maar ondanks een contract kan een sportclub het trainen, spelen van wedstrijden en medische verzorging juridisch niet afdwingen van een speler. Deze paradox is te verklaren door de sportieve capaciteit van de speler niet alleen op te vatten als iets wat de speler heeft en wat uitwisselbaar is tegen loon, maar ook als iets wat de speler kan en wat geworteld is in zijn lichamelijkheid. Via deze weg wordt duidelijker wat een sportclub dan wel kan verwachten van een spelerscontract.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2006
AA20060493

De schade van het aroma

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het wezen van het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Een belangrijk vereiste is dat er sprake is van schade. Dit is vaak niet aanwezig of slechts in beperkte mate. Het burgerlijk recht biedt in die gevallen maar weinig gevallen tot vergoeding van de eventuele schade.

Opinie | Amuse
mei 2008
AA20080334

Een vergelijking van ‘hardship’ uit de UNIDROIT-regeling met de onvoorziene omstandigheden uit artikel 6:258 van het BW

M. Kuijer

In het contractenrecht kunnen zich onbillijke situaties voordoen. Een van die situaties is die waarin het niet redelijk is een partij aan zijn verplichtingen te houden omdat de omstandigheden waaronder het con¬tract gesloten is, al dan niet fundamenteel, gewijzigd zijn. Zowel de UNIDROIT-principles als ons hui¬dige wetboek bevatten een regeling om, onder omstandigheden, onbillijke clausules uit een contract aan te tasten. Een vergelijking.

Verdieping | Studentartikel
januari 1996
AA19960016

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?

R.A.J. van Gestel

In dit beschouwende artikel wordt ingegaan op de functie van wetgeving en welke uitwerking dit heeft op het gebruik van taal in de wet. De taal van de wet blijkt in veel gevallen toch nog erg ingewikkeld. De schrijver geeft hier meerdere verklaringen voor.

Verdieping | Studentartikel
januari 2008
AA20080078

Herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet

N. Hagemans

Bespreking van de herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen die is opgenomen in de Faillissementswet. Aan de orde komen de beperking van de instroom en de verbetering van de uitstroom.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2008
AA20080148

Inleiding rode draad ‘Sancties’

Ars Aequi Libri, J. Bockwinkel, M. Scheffers, P. de Vries

Inleiding bij de Rode draad `sancties´ waarbij er naast het strafrecht ook aandacht wordt besteed aan andere rechtsgebieden zoals civiel recht bestuursrecht om zo het brede karakter van de sanctie te illustreren.

Overig | Rode draad | Sancties
januari 1997
AA19970005

Liefde is geen kinderspel

N. Doeswijk, J. Tupamahu

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het bestaan van het recht op liefde en aanknopingspunten gezocht bij verschillende uitspraken van internationale gerechten en art. 1:377a BW.

Opinie | Redactioneel
november 2001
AA20010835

Mensenrechten en milieu

J.M. Verschuuren

In dit artikel wordt ingegaan op een schoon milieu als mensenrecht. De auteur zet uiteen dat dit binnen afzienbare tijd werkelijkheid kan worden, de materiële betekenis en de thans geldende literatuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1997
AA19970577

Oh jee, ik moet een miljonair?!

N. Doeswijk, C. Mak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contractuele verhouding rondom het tv-programma 'Ja, ik wil... een miljonair' en de afdwingbaarheid van het huwelijk door de producenten van dit programma.

Opinie | Redactioneel
januari 2001
AA20010005

Rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht

J.J. Dammingh

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor de eerstejaars rechtenstudent.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2001
AA20010130

Sancties in het internationaal recht

F. Grünfeld

In dit artikel wordt beschreven, in een bijdrage aan de Rode draad over Sancties, hoe in het Volkenrecht gebruik wordt gemaakt van sancties om bepaald gedrag af te dwingen, de betekenis van deze sancties en de effectiviteit van sancties.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970393

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond