Notarissen-Curatoren THB


Hoge Raad 23 december 1994, nr. 15502, ECLI:NL:HR:1994:AD2277, NJ 1996, 627 (Curatoren THB/Notaris V.);

Hoge Raad 23 december 1994, nr. 15503, ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, NJ 1996, 628 (Notaris M./Curatoren THB);

Hoge Raad 15 september 1995, nr. 15.695, ECLI:NL:HR:1995:ZC1801, NJ 1996, 629 (Notaris E./Curatoren THB)

Drie arresten van de Hoge Raad (twee van 23 december 1994 en één van 15 september 1995) waarin de bevoegdheid van de curator aan de orde komt in hoeverre deze een vordering uit onrechtmatige daad in kan stellen waar deze bevoegdheid aan de gefailleerde niet toekwam.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: november 1997

Archiefcode: AA19970809

Hoge Raad 15-09-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1801) zaaknummer: 15695,
Hoge Raad 23-12-1994 (ECLI:NL:HR:1994:AD2277) zaaknummer: 15502,
Hoge Raad 23-12-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1590) zaaknummer: 15503

beheer beschikkingsonbevoegdheid boedel curator samenloop vereffening

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie