Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

September 1989

Katern 32: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Juni 1990

Katern 35: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

September 1990

Katern 36: Burgerlijk recht

G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

September 1990

Katern 36: Verzekeringsrecht

M.M. Mac Lean, D. Wachter

December 1990

Katern 37: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

Maart 1993

Katern 46: Strafrecht

C.H. Brants

December 1995

Katern 57: Verzekeringsrecht

M.W.E. Koopmann

December 1996

Katern 61: Verzekeringsrecht

C.C. van Dam

December 1998

Katern 69: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

December 1998

Katern 69: Verzekeringsrecht

A. Blom

Naschrift bij: Notarissen-Curatoren THB

R.D. Vriesendorp

Reactie van Vriesendorp op een eerdere reactie van Kortmann en Faber over de bevoegdheden van een curator ten aanzien van het te gelde maken van vorderingen uit onrechtmatige daad die jegens de benadeelde schuldeisers zijn begaan.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 1998
AA19980582

Nederlands kort geding en buitenlandse bodemprocedure: bien étonnés de se trouver ensemble?

SPRAY NETWORK NV/TELENOR VENTURE AS C.S.

J.E.M. Polak

Hoge Raad 21 juni 2002, nr. C01/241HR, ECLI:NL:HR:2002:AE1545, RvdW 2002, 107, JOL 2002, 359, NIPR 2002, 203, NJ 2002, 563 met noot P. Vlas (Spray Network NV/Telenor Venture c.s.) 1. Het is wenselijk dat de Nederlandse rechter bij de uitleg van het EVEX rekening houdt met de rechtspraak over het EEX. 2. Indien in een andere EEX- of EVEX-lidstaat een bodemprocedure aanhangig is, kan de Nederlandse kortgedingrechter zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering tot betaling bij wijze van voorschot van hetzelfde bedrag als waarop de bodemprocedure ziet, uitsluitend baseren op art. 24 (thans art. 31) EEX dan art. 24 EVEX en dient te zijn voldaan aan de door het HvJ EG in het kader van art. 24 (thans art. 31) EEX gestelde voorwaarden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2003
AA20030118

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond