Naschrift bij ‘De aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens derden voor onrechtmatige daden van de onderaannemer’


Naschrift bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi (AA19870597) over de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens derden voor onrechtmatige daden van de onderaannemer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Mak

Verschijning: februari 1988

Archiefcode: AA19880091

extra zekerheid onrechtmatige daad overeenkomst van opdracht vrijwaring

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel