De aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens derden voor onrechtmatige daden van de onderaannemer


Als de werkzaamheden die hebben geleid tot de schade, verricht zijn door een onderaannemer, doet zich de vraag voor of de hoofdaannemer, naast de onderaannemer, daarvoor aansprakelijk is te stellen. In het geval dat de onderaannemer niet in staat is de door hem veroorzaakte schade te vergoeden, is het voor de gelaedeerde van groot belang om te weten of de hoofaannemer hiervoor aansprakelijk te stellen is. In dit artikel wordt voor drie gevallen bekeken hoe het met die extra verhaalsmogelijkheid voor de gelaedeerde is gesteld. Die gevallen zijn achtereenvolgens: de overeenkomst wordt beheerst door het BW; door de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV), een speciale standaardvoorwaardenregeling voor de bouw; of door het Nieuw BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Mak

Verschijning: oktober 1987

Archiefcode: AA19870597