Toont alle 9 resultaten

Bijt het stoffelijkheidsvereiste van de aanneming van werk in het stof?

M.G.A. Berk

Post thumbnail

Bij de aanneming van werk moet een werk van stoffelijke aard vervaardigd worden. Deze stoffelijkheidseis is niet onomstreden en bestaat niet in nabijgelegen rechtsstelsels. In dit artikel betoog ik dat dit stoffelijkheidsvereiste achterhaald is en dat naar de aard van de overeenkomst gekeken zou moeten worden om de aanneming van werk af te bakenen van de overeenkomst van opdracht.

Verdieping | Studentartikel
Januari 2021
AA20210009

Direkt wonen; dat kost geld!

H. Borgers, J.M.M. van de Hel

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de jurische kanten van het bemiddelen bij woningen. Er is vaak sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de rechten voor de huurder niet helemaal duidelijk zijn.

Opinie | Redactioneel
September 1998
AA19980741

Direkt wonen: doet de praktijk wat de wet niet toestaat?

J.J. Dammingh

In hun bijdrage ‘Direkt wonen; dat kost geld!’ in de rubriek ‘Redactioneel’ in Ars Aequi van september jl. stellen H. Borgers en M. van de Hel dat woningzoekenden die via een tussenpersoon woonruimte te huur krijgen aangeboden, vaak ten onrechte een (te hoge) vergoeding aan die tussenpersoon moeten betalen. Deze stelling lijkt mij niet juist ten aanzien van de verhuur van onzelfstandige woonruimte. Zo zal de student die via een bemiddelingsbureau een kamer of etage vindt, doorgaans wél terecht courtage aan dat bureau verschuldigd zijn. In het navolgende ga ik nader in op enkele door Borgers en Van de Hel in hun bijdrage geponeerde stellingen.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1998
AA19980965

Maart 2008

Katern 106: Sociaal recht

J. Heinsius

Juni 2005

Katern 95: Sociaal recht

J. Heinsius

Naschrift bij ‘De aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens derden voor onrechtmatige daden van de onderaannemer’

S. Mak

Naschrift bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi (AA19870597) over de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens derden voor onrechtmatige daden van de onderaannemer.

Verdieping | Studentartikel
Februari 1988
AA19880091

Nawoord: Direkt Wonen – doet de praktijk wat de wet niet toestaat?

H. Borgers, J.M.M. van de Hel

Nawoord bij reactie van mr. J. Dammingh over al dan niet onterechte en onrechtmatige bemiddeling bij huurovereenkomsten.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1998
AA19980968

Over Uber, arbeidsverhoudingen en ‘modern werkgeversgezag’

Y.E.M. Cremers, W.A.G. Hermans

Bij de kwalificatie van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst ligt de nadruk steeds meer op de materiële gezagsverhouding tussen partijen. Welke bedoeling partijen hadden bij het aangaan van hun overeenkomst, speelt hierbij niet langer een rol. Naar aanleiding van het recente Uber-vonnis, waarin de rechtbank Amsterdam de term ‘modern werkgeversgezag’ introduceerde, plaatsen de auteurs vraagtekens bij de wenselijkheid van een vergaande relativering van de partijbedoeling.


Advertorial

Basisopleiding arbeidsrecht – OSR juridische opleidingen

Wil jij werknemers of werkgevers bijstaan of adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties? Dan heb je een goede basiskennis nodig van het arbeidsrecht. Die vind je in de basisopleiding arbeidsrecht van OSR juridische opleidingen. Deze basisopleiding is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens de vierdaagse opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan de orde: arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie, diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Er valt namelijk veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt. OSR juridische opleidingen organiseert de opleiding twee keer per jaar, in het voor- en najaar. In 2022 start de basisopleiding op 17 mei en op 2 november.
“De opleiding was voor mij zeer nuttig en leerzaam. Ik heb een brede kennis van het arbeidsrecht opgedaan middels de voorgeschreven lesstof en de lesdagen. De stof werd door alle docenten tijdens de lessen verduidelijkt door het geven van praktijkvoorbeelden.”
Deelnemer van de basisopleiding arbeidsrecht Ga voor meer informatie, locatie en data van alle bijeenkomsten naar de website.

Opinie | Redactioneel
Maart 2022
AA20220171

Rechtsvraag (256) Bouwrecht

M.A.M.C. van den Berg

Rechtsvraag op het gebied van het bouwrecht waarbij de vraag is in hoeverre een architect aansprakelijk is voor een constructiefout waarbij het probleem ook is of de fout niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1996
AA19960661

Toont alle 9 resultaten