Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Fijn dat u er allemaal bent

R.A. Torringa

Post thumbnail De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-06-2001

Fijn dat u er allemaal bent (Digitaal boek)

R.A. Torringa

Post thumbnail De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-06-2001

Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 14 september 2007, nr. R06/153HR, ECLI:NL:HR:2007:BA5198, LJN: BA5198, NJ 2007, 486 Noot bij een beschikking van de Hoge Raad over ontzegging van de omgang van een kind voor onbepaalde tijd voor de vader bij gezamenlijk gezag.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2008
AA20080050

Het leven is vaak sterker dan de leer!

Interview met prof.dr. G.P. Hoefnagels

E. Baken, A. Snijder-Lobik

Peter Hoefnagels werd in 1927 in Bilthoven geboren. Hij studeerde Indisch recht en psychologie in Utrecht. Gedurende zijn militaire diensttijd was hij werkzaam als griffier en als plaatsvervangend officier-commissaris bij de Krijgsraad, waar hij werd geïnspireerd tot het schrijven van een van zijn bekendste boeken: 'Rituelen ter terechtzitting'. In 1957 promoveerde hij op de dissertatie 'De Rapportage in het kinderrecht'. Vervolgens werkte hij onder meer bij de Raad voor de Kinderbescherming en aan een sociale academie. Daarna was hij fellow aan de Universiteit van Californië in 'The Center for Law and Society'. Sinds 1965 in Hoefnagels werkzaam als hoogleraar Criminologie en Kinderrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast houdt hij zich bezig met bemiddeling op het gebied van echtscheiding. Tevens is hij lid van de Eerste Kamer (D'66). In dit interview wordt onder meer aandacht besteed aan de ideeën van prof.dr. G.P. Hoefnagels over echtscheidingsbemiddeling, omgangsrecht en de toekomst van het echtscheidingsrecht. Hij pleit tevens voor een 'doe-het-zelf-scheiding' en een zogenaamde gehuwdenverzekering, die na scheiding verzekert van een uitkering. Ten slotte komt zijn kritiek op de Raad voor de Kinderbescherming ter sprake.

Verdieping | Interview
november 1990
AA19900811

Het omgangsrecht van de spermadonor op grond van diens nauwe persoonlijke betrekking met het kind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 november 2007, nr. R06/183HR, ECLI:NL:HR:2007:BB9094, LJN: BB9094 Geschil tussen moeder van door kunstmatige inseminatie verwekt minderjarig kind en spermadonor over de vraag of hij als biologische vader op de voet van artikel 1:377f BW is gerechtigd tot omgang met kind. De Hoge Raad oordeelt dat door bijkomende omstandigheden ook reeds voor de geboorte van het kind een nauwe persoonlijke betrekking kan ontstaan en acht het verzoek ontvankelijk. Het hof heeft de omstandigheden die het daarbij heeft betrokken juist beoordeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080133

Hoe uiteindelijk ook in ‘Kramer versus Kramer’ het belang van het kind zegeviert

A.J.M. Nuytinck

In dit artikel wordt door Nuytinck de film 'Kramer versus Kramer' uit 1979 besproken waarin een echtscheidingsdrama centraal staat. Aanleiding voor het kiezen van deze film door Nuytinck voor een filmavond aan de Rotterdamse rechtenfaculteit is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Nuytinck bespreekt de verschillen tussen het Amerikaanse gezagsrecht en het komende Nederlandse gezagsrecht. Er wordt ingegaan op het verplichte Ouderschapsplan dat in de toekomst bij iedere scheiding aan de orde komt. Ook gaat Nuytinck in op het belang van het kind.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
februari 2009
AA20090086

januari 1988

Katern 25: Mensenrechten

E.A. Alkema

december 1988

Katern 29: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1993

katern 46: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 2005

Katern 96: Personen-, familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

Liefde is geen kinderspel

N. Doeswijk, J. Tupamahu

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het bestaan van het recht op liefde en aanknopingspunten gezocht bij verschillende uitspraken van internationale gerechten en art. 1:377a BW.

Opinie | Redactioneel
november 2001
AA20010835

Nadere regeling van de omgang in verband met scheiding

Wet van 13 september 1990, Stb. 482

S.F.M. Wortmann

In dit artikel wordt de Wet houdende nadere regeling van de omgang in verband met scheiding besproken. De materie die wet regelt, de omgang van de gescheiden voormalige echtelieden met hun gemeenschappelijke nageslacht, is al door de rechtspraak geplaveid. In dit artikel wordt eerst de voorgeschiedenis van de wet besproken. Vervolgens wordt de jurisprudentie besproken en daarna de wet zelf. Bij dit laatste onderdeel van het artikel wordt ingegaan op bijzondere onderdelen zoals de informele rechtsgang van de minderjarige.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1991
AA19910150

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond