Na Uitlevering Overgeleverd?

Hoe dient de overleveringsrechter mensenrechtenverweren te beoordelen?


In uitleveringszaken worden met enige regelmaat mensenrechtenverweren gevoerd. Op 12 mei 2004 trad de Overleveringswet in werking. In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties
het wegvallen van de beoordeling door de minister heeft voor de toetsing door de overleverings-rechter.