Toont alle 9 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij het vraagstuk rondom uitlevering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1995
AA19950822

De Poolse rechtsstaat onder druk: van artikel 7 VEU naar het Europees aanhoudingsbevel en weer terug

J.W. Ouwerkerk, P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 25 juli 2018, C-216/18 PPU, ECLI:​EU:​C:​2018:​586 (LM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2018
AA20181040

Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht

J.W. Ouwerkerk

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20191005

Introductie Internationaal strafrecht (Digitaal boek)

Y. Buruma, P.A.M. Verrest

Post thumbnail Een eerste kennismaking met het internationaal strafrecht te bieden. Dat wat eigenlijk iedere jurist minimaal van internationaal strafrecht zou moeten weten komt aan bod.

9789069164441 - 04-08-2004

december 2003

Katern 89: Informaticarecht

J.E.J. Prins

december 2003

Katern 89: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Na Uitlevering Overgeleverd?

Hoe dient de overleveringsrechter mensenrechtenverweren te beoordelen?

T. Kraniotis

In uitleveringszaken worden met enige regelmaat mensenrechtenverweren gevoerd. Op 12 mei 2004 trad de Overleveringswet in werking. In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties het wegvallen van de beoordeling door de minister heeft voor de toetsing door de overleverings-rechter.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2005
AA20050344

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering

Beantwoording rechtsvraag (316) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

In deze bijdrage wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag met als onderwerp internationaal strafrecht waarbij ingegaan wordt op overlevering, uitlevering en doorlevering;

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2005
AA20050404

Vervolging voor andere feiten dan waarvoor werd overgeleverd: specialiteitsbescherming na vertrek uit de uitvaardigende lidstaat?

J.W. Ouwerkerk

HvJ EU 24 september 2020, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749 (XC)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2020
AA20201173

Toont alle 9 resultaten