Verdragen

Toont alle 10 resultaten

Boek 8 en het internationaal privaatrecht

J.C. Schultsz

In dit artikel wordt een nieuwe wet inzake het internationaal privaatrecht besproken, te weten 'Enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht'. In deze wet komen moderne verwijzingsregels voor die niet alleen bepalen wanneer de Nederlandse wet op een bepaalde vervoersovereenkomst van toepassing is.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930351

De historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht

J.W.A. Fleuren

Joseph Fleuren bespreekt in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de historische ontwikkeling van de hiërarchie tussen internationaal en nationaal recht. Hij stelt dat het individu van oudsher altijd gebonden is geweest aan normen van zowel internationaal als nationaal recht. Vanaf de negentiende en twintigste eeuw werd door het opkomende dualisme steeds vaker aangenomen dat internationaal recht alleen gericht is aan staten en niet rechtstreeks de burgers van die staten kan binden. Na de Tweede Wereldoorlog trad er een kentering op in het denken over hiërarchie. Sindsdien blijkt het internationale recht burgers soms weer rechtstreeks te kunnen binden.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120510

Het internationale recht en de nationale (t)rechter: de een ieder beschermende toepassing van artikel 94 Grondwet

B.A. Kuiper-Slendebroek

Post thumbnail

Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage wordt de toepassing van dit artikel uiteengezet aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2016
AA20160079

Het kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht overgeleverd aan politieke willekeur

Soevereiniteit en eigendom in het tijdperk van het Nieuw Imperialisme (1870-1914)

W.A.M. van der Linden

Post thumbnail

In de historische context van de verwerving en opdeling van Afrikaans grondgebied door Europeanen aan het einde van de 19e eeuw, zal in dit artikel worden betoogd dat het door de Europeanen zelf ingestelde kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht onder druk kwam te staan en werd onderworpen aan politiek eigenbelang.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2014
AA20140701

Juridische afko’s

M.N. Prinsen

In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid. De auteur geeft dan ook een voorzet om het gebruik van afkortingen voor met name internationale regelingen te uniformeren en geeft een aantal voorbeelden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910143

maart 1989

Katern 30: Strafrecht

D. Paridaens

Na Uitlevering Overgeleverd?

Hoe dient de overleveringsrechter mensenrechtenverweren te beoordelen?

T. Kraniotis

In uitleveringszaken worden met enige regelmaat mensenrechtenverweren gevoerd. Op 12 mei 2004 trad de Overleveringswet in werking. In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties het wegvallen van de beoordeling door de minister heeft voor de toetsing door de overleverings-rechter.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2005
AA20050344

Nucleaire wapens in het internationale recht

Recht op ontwikkeling als nieuw beginsel van modern volkenrecht

P.J.I.M. de Waart

In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van rechtsbeginselen binnen het volkenrecht. Er wordt ingegaan op het feit dat rechtsbeginselen in het internationaal recht aan ontwikkelingen bloot staan. In het artikel worden de fundamentele beginselen van het volkenrecht beschreven, zoals de soevereiniteit van het volk. Daarna wordt ingegaan op rechtsbeginselen binnen de internationale rechtsgemeenschap.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910944

Versterking van parlementaire betrokkenheid bij verdragstotstandkoming

C.B. Modderman

Op 13 juni 2018 promoveerde Coen Modder­man aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek en focust met name op de mogelijkheden tot versterking van de betrokkenheid van het parlement bij verdragstotstandkoming.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2018
AA20181056

Toont alle 10 resultaten