uitlevering

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (171) internationaal strafrecht

J. Remmelink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationale strafrecht waarbij de rechtsmacht, bevoegdheid en uitlevering aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880057

Beantwoording rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij het vraagstuk rondom uitlevering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1995
AA19950822

Betekening van een doodvonnis in het buitenland of hoe een collaborateur alsnog in verzet gaat

A.H. Klip

Hoge Raad 1 oktober 2002, nr. 00539/02, ECLI:NL:HR:2002:AE5209, LJN AE5209 In deze noot bij dit bijzondere arrest wordt ingegaan op verzet 50 jaar na veroordeling. Er wordt ingegaan op het rechtsmiddel verzet, betekening van het vonnis, uitlevering, overdracht van strafexecutie en overlevering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030667

De zaak Soering

C.E. du Perron, H. Wattendorff

In dit artikel komt de zaak Soering aan de orde. Een uitspraak van het EHRM van 7 juli 1989 stond centraal in hoeverre de uitlevering van een Duitser door Engeland aan de Verenigde Staten na verdenking van moord. De vraag is of deze uitlevering strijdigheid oplevert met art. 3 EVRM. In het artikel wordt eerst ingegaan op de feiten van de zaak. Vervolgens komt de beslissing van het EHRM en de gronden daarbij aan de orde. Ter illustratie van het onmenselijke karakter van wat gevangenen in de Verenigde Staten moeten ondergaan in afwachting op hun executie wordt een brief van een veroordeelde afgedrukt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1990
AA19900019

Evoluties in het internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

De auteur geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het internationale strafrecht. Er wordt gekeken naar de uitbreiding van de rechtshulp die de staten aan elkaar verlenen en de afstand van nationale soevereiniteit ten behoeve van interstatelijke soldidariteit. De auteur gaat ook apart in op projecten die lopen op het gebied van het internationaal strafrecht.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
april 1994
AA19940207

Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht

J.W. Ouwerkerk

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20191005

Introductie Internationaal strafrecht (Digitaal boek)

Y. Buruma, P.A.M. Verrest

Post thumbnail Een eerste kennismaking met het internationaal strafrecht te bieden. Dat wat eigenlijk iedere jurist minimaal van internationaal strafrecht zou moeten weten komt aan bod.

9789069164441 - 04-08-2004

december 1989

Katern 33: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

juni 1995

Katern 55: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1996

Katern 60: Strafrecht

C.H. Brants, B. Swier

maart 2004

Katern 90: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 2004

Katern 91: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond