Magill-arrest


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 april 1995, gevoegde zaken C-241/91 P en C-242/91 P, ECLI:EU:C:1995:98 (Radio Telefis Eireann (RTE) en Independent Television Publications Ltd (ITP) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen). Ook bekend als Magill.

In dit arrest van het HvJ EG staat onder meer de hogere voorziening dat na een uitspraak van het GEA kan worden gedaan centraal. Verder wordt er ingegaan op het auteursrecht in die zin dat er wordt nagegaan in welke gevallen het mogelijk is om misbruik te maken van het auteursrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950811

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 06-04-1995 (ECLI:EU:C:1995:98) zaaknummer: C-241/91 P, C-242/91 P

dwanglicentie handelsbelemmering hogere voorziening misbruik onrechtmatige daad rechtsvraag

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie