Loeffen q.q.-Mees & Hope II


Hoge Raad 22 maart 1991, nr. 14142, RvdW 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0182 (Loeffen q.q.-Mees & Hope II)

Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over de strekking van art. 47 Fw. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat in dit artikel geen weerlegbaar vermoeden van kwader trouw zit. De annotatie is een aanvulling bij een eerdere annotatie in Ars Aequi en is toegespitst op de faillissementspauliana.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: mei 1992

Archiefcode: AA19920290

Hoge Raad 22-03-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0182) zaaknummer: 14142

benadeling boedel benadeling schuldeiser faillissement kwader trouw Pauliana weerlegbaar vermoeden

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie