Liquidatie als instrument voor creatieve destructie


Ondanks diverse crises, bleef het aantal faillissementen afgelopen (corona)jaren historisch laag. In 2023 wordt evenwel een faillissements- en/of herstructureringsgolf verwacht. Om die reden staat de auteur in dit redactioneel stil bij een rechtseconomisch aspect dat relevant is voor de afweging tussen liquidatie en reorganisatie van een onderneming in nood. Hoewel reorganisatie (steeds meer) het devies lijkt, merkt de auteur op dat het nut van liquidatie als instrument voor creatieve destructie niet moet worden veronachtzaamt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. De Boeck

Verschijning: maart 2023

Archiefcode: AA20230163

faillissement herstructurering liquidatie reorganisatie Richtlijn (EU) 2019/1023 WHOA

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen