Kritiek op Martijn Hesselinks boek Contractenrecht in perspectief


Contractenrecht in perspectief is als studieboek voorgeschreven aan rechtenstudenten in de bachelorfase aan de Universiteit van Amsterdam. Het derde hoofdstuk van het boek draagt als titel ‘Een rechtvaardige prijs, een historischperspectief’. Dit hoofdstuk bespreek ik kritisch. Ik maak van de gelegenheid gebruik om uit te weiden over een aantal zaken die Hesselink niet of niet juist heeft behandeld, te weten de verhouding tussen de ‘iustum pretium’-leer en de ‘laesioenormis’, de op §138 Bürgerliches Gesetz Buch (BGB) gebaseerde Duitse‘woekerlaesio’ en de Oostenrijkse ‘dwalingslaesio’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. van Loo

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080757

evenwichtigheid gelijkheid kritiek overeenkomst vernietigbaarheid

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel