Krediet financiering van bedrijfsovernames


In dit boek worden de juridische beginselen en regels met betrekking tot krediet financiering van bedrijfsovernames beschreven en uitgelegd.
Er wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst. Belangrijke juridische aspecten in dat kader, zoals het vestigen van zekerheidsrechten, het vennootschappelijk belang van de kredietnemer en doeloverschrijding, vertegenwoordiging en volmacht, de nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen en besluiten, de actio pauliana, financiële steunverlening en de rol van de ondernemingsraad worden vervolgens aan de hand van de wet, jurisprudentie en literatuur in afzonderlijke hoofdstukken besproken.
Tevens is er aandacht voor diverse aspecten van internationaal privaatrecht die van belang kunnen zijn binnen de financieringspraktijk.
Doordat de verschillende onderwerpen in afzonderlijke hoofdstukken worden besproken kunnen zij gemakkelijk onafhankelijk van elkaar worden gelezen. Veel onderwerpen die in dit boek worden besproken zijn ook buiten de  financieringspraktijk van belang.
Dit boek kan als een nuttige leidraad voor (master) studenten en juristen werkzaam in de praktijk dienen.

Bekijk inhoudsopgave


 69,50