Showing all 7 results

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:490, zaak C‑147/12 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB tegen Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2013
AA20130948

Eendracht maakt macht

Een onderzoek naar ‘acting in concert’ in het kader van het verplicht openbaar bod

J.H.L. Beckers

Met de implementatie van de dertiende Europese vennootschapsrichtlijn is in Nederland het verplicht bod geïntroduceerd. Dit cahier biedt inzicht in de complexe materie van acting in concert.

9789069168937 - 16-3-2009

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018

M.J.G.C. Raaijmakers

Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat de belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2018 op het gebied van: vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.

9789492766311 - 29-8-2018

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Letters of intent

B. Wessels

De juridische betekenis van de letter of intent en de al dan niet gebondenheid aan (onderdelen van) hiervan. De belangrijkste bedingen en voorwaarden die vaak in een letter of intent voorkomen worden behandeld.

9789069168753 - 24-11-2010

Ondernemings- en effectenrecht 2019

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 maart 2019.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789492766564 - 24-4-2019

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251 (eiser/BEPRO), Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2015
AA20150801

Showing all 7 results