doeloverschrijding

Toont alle 4 resultaten

Astro-Pierson

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 7 februari 1992, nr. 7889, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, RvdW 1992, 45 (Astro Holding NV/Pierson Heidring en Pierson) Arrest na een Antilliaanse zaak waarin doeloverschrijding in het geding is. De Hoge Raad oordeelt dat bij de toetsing of er sprake is van doeloverschrijding gekeken dient te worden naar alle omstandigheden van het geval en dus ook naar de concernverhoudingen. Contractuele beperkingen voor de bevoegdheden van het bestuur zijn niet relevant wanneer er gekeken dient te worden of bepaalde handelingen al dan niet binnen het statutaire doel vallen. In de noot wordt dieper op het arrest en de doeloverschrijding ingegaan. Het Antilliaanse vennootschapsrecht ten aanzien van de NV is hetzelfde als het Nederlandse vennootschapsrecht van voor 1970.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920505

Het doel van het doel van de rechtspersoon

O. Oost

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ betoogt Olivier Oost dat de regel uit artikel 2:7 BW beter kan worden afgeschaft (met één uitzondering).

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
juni 2023
AA20230396

maart 1993

Katern 46: Ondernemingsrecht

F.J.P. van den Ingh

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Post thumbnail Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Toont alle 4 resultaten