‘Klooster in een landschap’: over een geroofd schilderij en het IPR


Hoge Raad 8 mei 1998, nr. 16546, ECLI:NL:HR:1998:ZC2644, RvdW 1998, 103 C (Land Sachsen, Jan van der Heyden). Ook bekend als Klooster in een landschap.

Annotatie bij arrest van de Hoge Raad waarbij de volgende rechtsvraag speelt: Door welk recht wordt de verjaring van de vordering tot revindicatie van een roerende zaak beheerst?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: november 1998

Archiefcode: AA19980888

Hoge Raad 08-05-1998 (ECLI:NL:HR:1998:ZC2644) zaaknummer: 16546

jurisdictie lex rei sitae rechtsmacht revindicatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie