jurisdictie

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

‘Klooster in een landschap’: over een geroofd schilderij en het IPR

P. Vlas

Hoge Raad 8 mei 1998, nr. 16546, ECLI:NL:HR:1998:ZC2644, RvdW 1998, 103 C (Land Sachsen, Jan van der Heyden). Ook bekend als Klooster in een landschap. Annotatie bij arrest van de Hoge Raad waarbij de volgende rechtsvraag speelt: Door welk recht wordt de verjaring van de vordering tot revindicatie van een roerende zaak beheerst?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1998
AA19980888

Beantwoording rechtsvraag (209) materieel strafrecht

G.A.M. Strijards

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij begin van uitvoering, delictsvoltooiing, vrijwillige terugtred en een jurisdictiekwestie aan de orde zijn.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1992
AA19920426

De rechtsmacht van kust- en havenstaat

R. van der Hoeven

Dit artikel wordt geplaatst tegen de achtergrond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee, gesloten op 10 december 1982 te Montego-Bay. De auteur beschrijft de complexe structuur van deze specifieke jurisdictie, zegt iets over de geschiedenis en de ontwikkeling daarvan en geeft aan dat wanneer de doelstellingen van het genoemde verdrag goed en volledig tot gelding willen komen, dat dan de elementen welke deze specifieke jurisdictie constitueren, waaronder met name ook de infrastructuur (waarvan bijvoorbeeld een kustwacht of soortgelijke diens deel uit maakt), optimaal moeten zijn afgestemd. Zijn betoog is daarbij dat - in de toekomst - deze jurisdictie om verschillende redenen, maar met name vanwege internationale belangen, steeds minder op soevereiniteit gebaseerd wordt maar veeleer op (internationale) functionaliteit.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990380

Echtscheiding in het IPR: de peildatum en het bijzondere geval

P. Vlas

Hoge Raad 6 oktober 1995, nr. 15763, ECLI:NL:HR:1995:ZC1835, RvdW 1995, 202 C In dit arrest komt de problematiek rondom echtscheidingen en het IPR aan de orde. De vraag is welk rechtstelsel op verzochte echtscheiding aan de orde is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse recht en de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1996
AA19960196

Een Hollandse kijk op het EEG-Overeenkomstenverdrag: het Balenpers-arrest

Th.M. de Boer

Hoge Raad 25 september 1992, nr. 14566, ECLI:NL:HR:1992:ZC0689, NJ 1992, 750. Ook bekend als het Balenpers-arrest. In deze zaak bij de Hoge Raad is in het geschil welke rechter bij een internationale koopovereenkomst waarbij nakoming van betaling van de koopprijs wordt gevorderd, bevoegd is. Ook het van toepassing zijnde recht is in het geding. In de noot wordt deze ingewikkelde stof verduidelijkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1993
AA19930207

Internationale milieuverontreiniging

Th.M. de Boer

Rechtbank Rotterdam 15 maart 1991, ECLI:NL:RBROT:1991:AC4066, NJ 1992, 91 — tussenvonnis Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin een jurisdictie vraagstuk aan de orde is. De vraag is of een aansprakelijkheidsvraagstuk, waarbij een Roemeens schip dat olie heeft gelekt buiten de Nederlandse territoriale wateren maar waarvan de gevolgen aan de Nederlandse kust worden ondervonden, beheerst dient te worden naar Nederlands recht. In de noot wordt uitgebreid op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920521

maart 2008

Katern 106: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 2001

Katern 78: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Over een vonnis dat vastzat in de Russische pijplijn

A.A.H. van Hoek

Hoge Raad 26 september 2014, nr. 13/04272, ECLI:NL:HR:2014:2838, JIN 2014/197 m.nt. M. Teekens; JOR 2014/350 m.nt. C.G. van der Plas (Gazprombank/Bensadon)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150502

Rechtskeuze op postdivortile alimentatie: een Hollandse verlegenheidsoplossing

P. Vlas

Hoge Raad 21 februari 1997, nr. 16.216, ECLI:NL:HR:1997:ZC2288, RvdW 1997, 56 C. Ook wel bekend als Iraanse echtscheiding. In dit uitvoerig gemotiveerde arrest is de rechtskeuze bij postdivortiële alimentatie aan de orde. In het arrest en de noot wordt hier dieper op ingegaan omdat het Haags Alimentatieverdrag hier over zwijgt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1997
AA19970820

Rechtsvraag (235) Staatsrecht

L.F.M. Besselink

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter om in het buitenland gepleegde oorlogsmisdrijven met terugwerkende kracht te beoordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1994
AA19940619

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond