Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende


In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.
De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht.
De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50