Awb

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Algemene wet bestuursrecht 2023-2024

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Post thumbnail Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2023.

9789493199965 - 24-08-2023

De Algemene wet bestuursrecht: een grote sprong voorwaarts

L.J.A. Damen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100421

De autonome Awbmens?

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Hoe staat het er voor met de autonomie van de modale burger in zijn verhouding tot het openbaar bestuur? Niet zo best. Een modale burger is in tal van situaties afhankelijk van overheidsinstanties. Daarbij wordt vaak ten onrechte uitgegaan van een zelfredzame, juridisch-bureaucratisch vaardige, autonome burger. Een realistischer burgerbeeld, een realistischer mensbeeld moet leiden tot een humane rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, met een dienend bestuur en een dienende bestuursrechter. Pas dan kunnen alle burgers feitelijke bestuursrechtelijke autonomie bereiken.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170628

De avondklok: eens, maar nooit meer?

B. van der Vorm

Post thumbnail In deze amuse gaat Benny van der Vorm in op de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de avondklok.

Opinie | Amuse
maart 2021
AA20210222

De Awb driemaal gewijzigd

N. Verheij

Dit artikel behandelt drie wijzigingen van de Awb die tot doel hebben de slagvaardigheid van het openbaar bestuur te vergroten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2002
AA20020252

Eerste tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

Artikel over misschien wel de belangrijkste wet in het bestuursrecht. In dit artikel komen aan bod: de voorgeschiedenis van de Awb, de algehele totstandkoming door middel van tranches en aanvullingen, doelstellingen en uitgangspunten van de Awb, de reikwijdte van de wet, soorten regels in de Awb en de opbouw en de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht. Verder wordt de parlemenaire behandeling kort besproken en worden er verwijzingen gegeven naar aanvullende literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1994
AA19940095

Geschilbeslechting door de bestuursrechter over mijnbouwschade in Groningen

A.T. Marseille

Post thumbnail Voor de beoordeling van geschillen over beslissingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de aanspraak op schadevergoeding vanwege aardgaswinning door de NAM maakt het niet uit of die door de bestuursrechter of de civiele rechter plaatsvindt. De reden is dat beide rechters ter beslechting van het geschil precies dezelfde vragen moeten beantwoorden en dat ze bij de beantwoording precies dezelfde criteria hanteren.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201107

Het Awb-besluit (Digitaal boek)

F.J. van Ommeren, G.A. van der Veen

Post thumbnail Dit cahier bespreekt de verschillende soorten besluiten die het bestuursrecht kent en geeft de contouren van het besluit aan en de problematische afgrenzingen tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

9789069163192 - 10-10-1999

Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht

A.T. Marseille, M. Wever

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1918

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220683

juni 1989

Katern 31: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

maart 1990

Katern 34: Bestuursrecht

H. Bolt

juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond