Juridische Vrouwenstudies: twee-sporenbeleid in Utrecht


Juridische vrouwenstudies is de kinderschoenen ontgroeid en heeft in Utrecht, evenals in veel andere plaatsen, een eigen plaats in het facultaire programma. Het gaat daarbij niet alleen om aparte vakken maar ook om het integreren van vrouw en recht in het totale onderwijs. In het onderzoek staat de samenhang tussen theorie en praktijk centraal. Vrouwenstudies rechten is, kortom, veelzijdig als het recht zelf!


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Goldschmidt

Verschijning: september 1990

Archiefcode: AA19900526

doelstelling emancipatie gelijkschakeling mensenrechten onderwijs onderzoek programma vrouwenstudies

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel