Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

‘Bij veel studenten ontbreekt een academische begaafdheid’

Interview met prof.dr. C.I. Dessaur (Andreas Burnier)

R. de Bock, J.F.L. Roording

Catharina Irma Dessaur (1931) studeerde filosofie, eerst te Amsterdam, later te Leiden. Tijdens haar studie was zij werkzaam in het onderwijs en op het ministerie van CRM. Bij prof. mr. W.H. Nagel in Leiden, waar zij van 1968 tot 1972 wetenschappelijk medewerker was, promoveerde ze in 1971 op 'Foundations of Theory-Formation in Criminology'. Sinds 1971 was zij verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vanaf 1973 als hoogleraar. Op 1 juli 1988 heeft zij afscheid genomen van de KU, ter gelegenheid waarvan zij onlangs een rede hield. Zij was redactielid van Delikt en Delinkwent en schreef onder het pseudoniem Andreas Burnier vele romans en essays. In dit interview blikt ze terug op haar tijd als hoogleraar en haar tijd op de KU.Daarnaast bespreekt ze haar visie op de taak van de criminologie, de doodstraf en euthanasie. Ook de rol van vrouwen in de criminaliteit en de positie van vrouwen in de wetenschap komt aan de orde.

Verdieping | Interview
november 1988
AA19880746

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

Serie oude artikelen uit Ars Aequi in het kader van het veertig jarig bestaan van het blad. De volgende onderwerpen komen aan bod, met bijgevoegd de datum van het artikel: 'De handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw (november 1951)', 'De vorming van de advocaat (mei 1954)' en 'Droom over 2014 (december 1957)'.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
januari 1991
AA19910007

De 1990-maatregel als emancipatiebeleid: tussen schijn en werkelijkheid

R. de Bock

In dit artikel staat de in 1990 ingevoerde arbeidsplicht voor vrouwen centraal. In het artikel komt achtereenvolgens aan de orde: de inhoud en plaats van deze maatregel (par. 1) en een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de 1990-maatregel (par. 2). Vervolgens gaat de auteur in op het kader van de 1990-maatregel, het zogenaamde integrale beleid (par. 3). Het belangrijkste deel van dit artikel bestaat echter uit een bespreking van de — zeer uiteenlopende — kritiek op de 1990-maatregel (par. 4). In dit verband zullen onderwerpen als de (veronderstelde) ondermijning van het gezin, individualisering in de sociale zekerheid en de vermannelijking van het recht aan de orde komen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1989
AA19890269

De heteroseksuele exclusiviteit van het huwelijk na Hoge Raad 19 oktober 1990

C. Waaldijk

In dit artikel dat valt onder de rubriek mensenrechten wordt ingegaan op een viertal rechterlijke uitspraken uit de periode 1988-1990 over het toestaan van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. In het artikel volgt de auteur de rechterlijke wetsinterpretatie en toetsing en gaat in op de rechtsvormende taak ten aanzien van het 'homohuwelijk'.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910047

De rol van de vrouw in de reclame

W. Sillevis Smitt

Noorwegen is een van de weinige landen in Europa met een wettelijke bepaling die het uitbeelden van sekse-discriminatie in reclame verbiedt. Nederland moddert wat aan met een vage en ruime bepaling die de rol van de vrouw in de reclame in goede banen moet leiden. Dagelijks worden we met reclame geconfronteerd en beïnvloedt reclame de maatschappij. De rol die de vrouw in de huidige reclame speelt, is dikwijls ergerlijk en achterhaald. Wellicht is het tijd voor verandering en kan de wettelijke regulering van Noorwegen voor ons als voorbeeld dienen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
november 1993
AA19930796

Dertig jaar sociaalrechtelijk onderwijs

L.H. van de Heuvel

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel bespreekt Van den Heuvel de ontwikkeling van en de ontwikkelingen in het sociaalrechtelijk onderwijs aan de hand van de volgende onderwerpen: toegang tot de arbeidsmarkt, medezeggenschap, ontslag en loonvorming.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010767

Het recht op hoor en wederhoor wordt nergens meer geschonden dan binnen de traditionele rechtswetenschap

Interview met Dorien Pessers

T.B. Trotman, K. Vos

Dorien Pessers werd in 1951 geboren te Tilburg. Zij studeerde van 1972 tot 1978 Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Na haar studie werkte zij als redactiesecretaris bij het NJB en vervolgens als docente vrouwenstudies aan successievelijk de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 is zij tevens verbonden aan het Clara Wichmann Instituut (CWI). Zij is redactrice van Nemesis en maakte tot 1989 deel uit van de redactie van het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij is een productief publiciste, onder andere in het NJB, Nemesis en uitgaven van het Clara Wichmann Instituut.

Verdieping | Interview
januari 1991
AA19910027

Het vermogen van vrouwen

G. Oly

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de emancipatie van de vrouw en de verhouding daarbij met arbeid. Vrouwen doen met name onbetaald (huishoudelijk werk). In het artikel wordt ingegaan op welke manier vrouwen zelfstandig worden door arbeid, de waarde van huishoudelijk werk, de gekapitaliseerde huisvrouw en het recht, de verhoudingen tussen inkomen en vermogen en vermogensrecht en discriminatie.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juni 1992
AA19920326

Juridische Vrouwenstudies: twee-sporenbeleid in Utrecht

J.E. Goldschmidt

Juridische vrouwenstudies is de kinderschoenen ontgroeid en heeft in Utrecht, evenals in veel andere plaatsen, een eigen plaats in het facultaire programma. Het gaat daarbij niet alleen om aparte vakken maar ook om het integreren van vrouw en recht in het totale onderwijs. In het onderzoek staat de samenhang tussen theorie en praktijk centraal. Vrouwenstudies rechten is, kortom, veelzijdig als het recht zelf!

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1990
AA19900526

Over hordenlopen, profeten en toekomstmuziek

Verslag van symposium 'Recht in evenwicht. De integratie van vrouw en recht in het juridisch onderwijs'

P. van der Grinten, L. Hora Adema

Artikel over een symposium waarbij het onderwerp is of een vak onder de titel 'vrouw en recht' in de rechtenopleiding geïntegreerd moet worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1993
AA19930250

Reaktie op het redaktioneel ‘Dolk in de rug’

Inclusief Nawoord op deze reaktie

R. Polanus

Reactie op een eerder redactioneel artikel in Ars Aequi waarin aan de orde komt wat de gevolgen zijn van vrouwen die voor langere tijd afwezig zijn op het werk wegens zwangerschap en zorgzaken voor het gezin. Met een nawoord van René Klomp en Annetje Ottow.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880081

VALS

A. Verbeke

Volgens columnist zijn mannen en vrouwen niet gelijk aan elkaar, maar ook niet gelijkwaardig.

Opinie | Column
maart 2003
AA20030143

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond