Hypotheek en schuldsanering natuurlijke personen


Hoge Raad 13 maart 2009, nr. C07/180HR, ECLI:NL:HR:2009:BG7996, RvdW 2009, 409 (X/ING)

In dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde hoe de regeling van de schuldsanering natuurlijke personen zich verhoudt tot de bevoegdheden van de separatist in faillissement. De Hoge Raad komt met een uitkomst die niet letterlijk aansluit bij de tekst van de wet nadat deze gewijzigd is maar haar rechtsoordeel met name baseert op de wetsgeschiedenis. De Hoge Raad oordeelt dat betalingen die gedaan zijn door een saniet (schuldenaar) aan een hypotheekhouder ten behoeve van een schuld die gedekt is door een onroerende zaak van welke bij executie of verkoop de opbrengst geen voordeel voor de boedel kan betekenen, de betalingen die tijdens de termijn van de schuldsanering zijn voldaan niet als onverschuldigd aangemerkt kunnen worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: Juni 2009

Archiefcode: AA20090396

Hoge Raad 13-03-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BG7996) zaaknummer: C07/180HR

bewindvoerder curator faillissement natuurlijke personen schuldsanering seperatist

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen