Hollander’s kuikenbroederij


Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 15622, ECLI:NL:HR:1995:ZC1680, RvdW 1995, 81 (mrs. Martens, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Swens-Donner); conclusie A-G Hartkamp in CRW \995, 81 (Crediteurenbelangen Hollander’s/Rabo Domburg). Ook bekend als Hollander’s Kuikenbroederij.

In dit arrest en de daarbij behorende noot staan de claims van crediteuren van een gefailleerde kuikenbroederij centraal. Ondermeer komt aan de orde of het machinaal uitbroeden van eieren tot kuikens een vorm van zaaksvorming is en wie vervolgens de eigenaar is van de kuikens. Ook is in het geding of de voedselleveranciers kosten tot behoud hebben gemaakt nu er nog vorderingen openstaan. Ook komt, met name in de noot, de (dubbele) levering bij voorbaat aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: september 1995

Archiefcode: AA19950705

Hoge Raad 24-03-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1680) zaaknummer: 15622

bestanddeel dubbele levering bij voorbaat eigendomsvoorbehoud machinaal uitgebroede eieren natuurlijke vruchten voorrecht wegens kosten tot behoud zaaksvorming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie