Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘Biertje?’

Beantwoording rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

R.J. van Doornmalen, J.A.A.M. Verschure

Aan de hand van een goederechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050769

Afscheiding van bestanddelen en splitsing

J.B. Spath

Dit artikel behandelt de juridisch verhouding tussen afscheiding, splitsing, natrekking en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
februari 2004
AA20040091

Breda vs Antonius

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 5 oktober 1990, nr. 13958, ECLI:NL:HR:1990:AB9190, RvdW 1990, 167 (Breda/Antonius) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij horende noot wordt ingegaan op zaaksvorming en de eigenaar die daaruit volgt. In de onderhavige zaak was sprake van productie van een zaak op industriële wijze. De Hoge Raad oordeelt dat voor de vraag wie er eigenaar wordt van een op zodanige wijze geproduceerde zaak of zaken het volgende gezichtspunt van belang is: de verkeersopvattingen die uit de rechtsverhouding voortvloeien. Bij een industrieel gefabriceerde zaak speelt voor de invulling daarvan de vraag wie beslissende invloed had op de wijze van productie en de definitieve vorm van de zaak en wie ter zake van de productie het risico droeg ten aanzien van verliezen wegens tegenvallende bruikbaarheid, verhandelbaarheid of winstgevendheid van het product. In de noot wordt dieper op deze factoren ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1991
AA19910260

De eigendom van een Jan Steen: Kanttekeningen bij een Salomonsoordeel

Reactie op 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel?' van P.A.M. Lokin (UU)

R.A.M. Nachbahr

Post thumbnail In dit artikel wordt door jurist en kunsthistoricust Nachbahr ingegaan op de verdeling van de gedeelde eigendom van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah'. Daarbij gaat de auteur in op een artikel dat al eerder in Ars Aequi is verschenen. Aan bod komen onder andere zaaksvorming waarbij de verschillende elementen daarvan aan bod komen. De auteur betoogt dat er i.c. geen sprake van zaaksvorming kan zijn. Nachbahr benadrukt dat de kunsthistorische argumenten daarbij ook een rol spelen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090172

De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel

P.A.M. Lokin

Post thumbnail In dit artikel wordt aan de hand van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah' geschreven over de vraag wie juridisch eigenaar is geworden nadat de twee schilderijen, waar het nieuwe schilderij uit is opgebouwd, samen zijn gevoegd. Aan de orde komen de leerstukken natrekking, vermenging en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
maart 2008
AA20080187

Hollander’s kuikenbroederij

J. Hijma

Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 15622, ECLI:NL:HR:1995:ZC1680, RvdW 1995, 81 (mrs. Martens, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Swens-Donner); conclusie A-G Hartkamp in CRW \995, 81 (Crediteurenbelangen Hollander's/Rabo Domburg). Ook bekend als Hollander’s Kuikenbroederij. In dit arrest en de daarbij behorende noot staan de claims van crediteuren van een gefailleerde kuikenbroederij centraal. Ondermeer komt aan de orde of het machinaal uitbroeden van eieren tot kuikens een vorm van zaaksvorming is en wie vervolgens de eigenaar is van de kuikens. Ook is in het geding of de voedselleveranciers kosten tot behoud hebben gemaakt nu er nog vorderingen openstaan. Ook komt, met name in de noot, de (dubbele) levering bij voorbaat aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1995
AA19950705

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

juni 1992

Katern 43: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits, F.A. Steketee

september 1995

Katern 56: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter

Natrekking, vermenging en zaaksvorming

Natrekking, vermenging en zaaksvorming (Digitaal boek)

Nawoord bij nevenstaande reactie

P.A.M. Lokin

In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie op een artikel over de samenvoeging van een schilderij wat al dan niet kan leiden tot zaaksvorming.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090176

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond