Hoe uiteindelijk ook in ‘Kramer versus Kramer’ het belang van het kind zegeviert


In dit artikel wordt door Nuytinck de film ‘Kramer versus Kramer’ uit 1979 besproken waarin een echtscheidingsdrama centraal staat. Aanleiding voor het kiezen van deze film door Nuytinck voor een filmavond aan de Rotterdamse rechtenfaculteit is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Nuytinck bespreekt de verschillen tussen het Amerikaanse gezagsrecht en het komende Nederlandse gezagsrecht. Er wordt ingegaan op het verplichte Ouderschapsplan dat in de toekomst bij iedere scheiding aan de orde komt. Ook gaat Nuytinck in op het belang van het kind.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090086

belangen kind echtscheiding film gezag omgangsrecht ouderschapsplan recht en cultuur

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Blauwe pagina's Recht en Cultuur