Toont alle 9 resultaten

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan

E. Loeb

Alle ouders van minderjarige kinderen, die niet meer samenwonen, maar dat wel hebben gedaan en gezag hebben, zijn verplicht om bij scheiding een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Het fenomeen ouderschapsplan komt in de praktijk van de scheidingsmediation komt het al jaren voor, zij het niet onder die naam. In deze bijdrage wordt vanuit de invalshoek van die praktijk een aantal opmerkingen gemaakt over het ouderschapsplan.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan in nationaal en internationaal perspectief

H. Ackermans-Wijn

Het ouderschapsplan is in artikel 815 Rv als een vereiste bij het echtscheidingsverzoek geformuleerd. Daarmee is het in procedureel opzicht tot de toegangsdeur van de echtscheidingsprocedure gemaakt. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard. Levert het ouderschapsplan bij een scheiding tussen Nederlandse echtgenoten in de praktijk al genoeg problemen op, nog lastiger wordt het als er bij een echtscheiding internationale aspecten zijn.

Hoe uiteindelijk ook in ‘Kramer versus Kramer’ het belang van het kind zegeviert

A.J.M. Nuytinck

In dit artikel wordt door Nuytinck de film 'Kramer versus Kramer' uit 1979 besproken waarin een echtscheidingsdrama centraal staat. Aanleiding voor het kiezen van deze film door Nuytinck voor een filmavond aan de Rotterdamse rechtenfaculteit is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Nuytinck bespreekt de verschillen tussen het Amerikaanse gezagsrecht en het komende Nederlandse gezagsrecht. Er wordt ingegaan op het verplichte Ouderschapsplan dat in de toekomst bij iedere scheiding aan de orde komt. Ook gaat Nuytinck in op het belang van het kind.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
februari 2009
AA20090086

september 2005

Katern 96: Personen-, familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

Kinderen in (echt)scheidingszaken. Nog een wereld te winnen?

G.C.A.M. Ruitenberg

Post thumbnail Kinderen verdienen bijzondere bescherming. Dat geldt ook voor kinderen die betrokken zijn bij (echt)scheidingen. Voor hun positie is veel aandacht en er zijn allerlei plannen ontwikkeld om deze te verbeteren. Betekent dit dat kinderen nu voldoende worden beschermd? Of valt op dit punt nog een wereld te winnen?

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
juni 2020
AA20200614

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Participatie van het kind bij het ouderschapsplan

T. van der Berg, H. Schröder

Participatie van kinderen krijgt in toenemende mate aandacht, zowel nationaal als internationaal. Artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind speelt hierbij een belangrijke rol. In deze bijdrage staan de ervaringen van een GZ-psycholoog kind & jeugd en orthopedagoog generalist en een familierechter, die in dit kader bij de rechtbank Overijssel zijn […]

UCERF 13 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

M. Jonker, F. de Kievit

Post thumbnail Dertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766663 - 18-04-2019

UCERF 3 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Derde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail Derde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167237 - 14-04-2009

UCERF 4 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vierde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail Vierde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167947 - 27-03-2010

Toont alle 9 resultaten