Recht en Cultuur

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Buffy en de democratisering van de Grundnorm

B.M.J. van Klink

Post thumbnail

In dit artikel analyseert de schrijver op een amusabele wijze de televisieserie 'Buffy the Vampire Slayer' en gaat daarbij in op de juridische elementen. De schrijver bespreekt het geweldsmonopolie dat Buffy doorbreekt op een beperkt terrein en de rechtsmacht die haar wordt toegekend. De schrijver gaat in op het bestaan van rechtsnormen en hun oorsprong. Daarnaast behandelt de schrijver de toe-eigening en overname van de rechtsmacht.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
januari 2009
AA20090006

De ‘M’ van ‘Moordenaar’, ‘Massahysterie’ en ‘Meedogenloosheid’

J. van Kollenburg

Post thumbnail In dit artikel behorende bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op films die verhalen over seriemoordenaars. In het artikel wordt in het bijzonder de film 'M' besproken van Fritz Lang uit 1931. In het artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van de film zoals: eigenrichting versus rechtspraak door een overheidsambt. Ook wordt er in gegaan op de context waarin zo een 'volksgericht' kan ontstaan en op de rechtsgang daarbij. In het artikel wordt tenslotte geschetst op welke waar gebeurde de zaak, de zaak van de 'Vampier van Düsseldorf' waar dit op gebaseerd is. Daarbij wordt nog aandacht besteed aan de (on)toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090218

De priester, de film en het recht

J. Giltaij

In dit artikel wordt aan de hand van een film (I Confess uit 1953) een klassieke casus geschetst waarbij het verschoningsrecht van een priester een rol speelt. In het artikel wordt ingegaan op dit verschoningsrecht en hoe zich dit verhoudt tot bepaalde grondrechten, art. 6 Gw en art. 9 EVRM.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2008
AA20080688

De Roos en het Recht

E.J.M.F.C Broers

Post thumbnail

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
december 2008
AA20080856

Geen exceptio artis, maar wel bescherming van de kunst

W. Sorgdrager

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de reeks recht en cultuur, wordt ingegaan op verschillende kunstuitingen en in hoeverre deze in strijd zijn met de (straf)wet en openbare orde. Doordat Nederland niet net zoals Duitsland een exceptio artis kent, hoeft de rechter over een bepaalde uiting die in het geding is niet telkens te oordelen of iets al dan niet een vorm van kunst is. Ook wordt er ingegaan op uitspraken van het EHRM die oordeelt of bepaalde beperkingen van (kunst)uitingen toelaatbaar waren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
mei 2009
AA20090294

Hoe uiteindelijk ook in ‘Kramer versus Kramer’ het belang van het kind zegeviert

A.J.M. Nuytinck

In dit artikel wordt door Nuytinck de film 'Kramer versus Kramer' uit 1979 besproken waarin een echtscheidingsdrama centraal staat. Aanleiding voor het kiezen van deze film door Nuytinck voor een filmavond aan de Rotterdamse rechtenfaculteit is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Nuytinck bespreekt de verschillen tussen het Amerikaanse gezagsrecht en het komende Nederlandse gezagsrecht. Er wordt ingegaan op het verplichte Ouderschapsplan dat in de toekomst bij iedere scheiding aan de orde komt. Ook gaat Nuytinck in op het belang van het kind.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
februari 2009
AA20090086

In the name of the Father

Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces

J. uit Beijerse

Post thumbnail Aan de hand van de film 'In name of the Father', waarin ten onrechte een jongeman wordt veroordeeld voor bomaanslagen gepleegd door de IRA, wordt ingegaan op het belang van rechtswaarborgen rondom het strafproces zoals het verbod op het uitoefenen van pressie tijdens het verhoor. Daarbij wordt de link gelegd met de Zaanse verhoormethode en de Schiedammer Parkmoord.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
juni 2009
AA20090362

Inleiding op de film Das Leben der Anderen

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op de film 'Das Leben der Anderen'. Deze film gaat over Oost-Duitsland in welk land destijds geen ontzag bestond voor persoonlijke vrijheidsrechten en en in welk land er geen rechtsstaat gold. De auteur koppelt het onderwerp van de film aan de maatregelen die thans genomen worden in de strijd tegen het terrorisme en trekt enige parallellen.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
september 2009
AA20090526

Kritiek op het oordeelsvermogen (zeer vrij naar Kant)

A.M. Hol

Artikel behorende bij de reeks 'Recht & cultuur' waarbij wordt ingegaan op de sterkere democratische legitimatie dan wordt gedacht. Aan bod komen de rechterlijke besluitvorming, transparantie bij feiten en overwegingen, de herkenbaarheid, openheid naar het publiek. Deze vier kenmerken brengen de auteur tot de stelling dat rechtspraak meer tot de verbeelding spreekt dan de werkzaamheden van het parlement. Vervolgens wordt er ingegaan op kritiek van parlementariërs en de voor en tegens hierbij.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
oktober 2009
AA20090618

Opera en Recht: ‘Fidelio’ van Ludwig von Beethoven (1770-1827)

E. von Bóné

Post thumbnail

In dit artikel, behorend bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op Fidelio van Von Beethoven. In deze opera komen de belangrijkste verlichtingsidealen duidelijk naar voren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080776

Rashõmon, of de verschillende versies van de waarheid

C.E. Smith

Post thumbnail

In de serie Recht & Cultuur wordt de film Rashõmon aangeraden als film die iedere jurist gezien moet hebben. De film ziet op de waarheidsvorming in het strafproces en laat aan de hand van een Japans drama zien dat er niet zoiets bestaat als een materiële waarheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090150

Recht als kunst?

D. Venema

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt door Venema ingegaan op de rechtszaak tegen Jonas Staal waarbij deze ervan werd beschuldigd tot bedreiging aan te zetten. De kunstenaar Jonas Staal gebruikt vervolgens de rechtszaak die op de aanklacht volgt als deel van zijn kunstwerk. Venema gaat in op de vraag in hoeverre een rechtszaak kunst kan zijn en kijkt ook naar de legitimering van het recht en het recht als zienswijze van de werkelijkheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
september 2008
AA20080596

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond