Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Boek 1 BW in het gareel

S.F.M. Wortmann

Bij een samenleving die zich onder andere kenmerkt door voortdurende verandering, past een familierecht dat zich bedient van open normen. Voor dit onderdeel van het recht zijn dergelijke open normen 'het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven' en de mogelijke beperkingen op de uitoefening van dat recht in verband met de rechten en belangen van anderen, vooral het kind. Voortdurende maatschappelijke veranderingen zullen tot voortdurende aanpassingen van het familierecht leiden. In Nederland vervult daarbij de rechter een speciale rol door de directe werking van artikel 8 EVRM. Hoewel rechterlijk activisme niet wordt toegejuicht, zal dit waarschijnlijk niet te vermijden zijn. Ook een degelijk wettelijk systeem zal daarom steeds op aanpassing (verfijning) door de rechter kunnen rekenen. Grotere rechtsonzekerheid en geringere voorspelbaarheid van het familierecht zijn daaraan inherent.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960301

Gedwongen anticonceptie bij verstandelijk gehandicapten. Een nieuwe maatregel van kinderbescherming?

P. Vlaardingerbroek

In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de lastige vraag hoe men dient om te gaan met verstandelijk gehandicapte personen met een kinderwens of met mensen die al eerder kinderen hebben gehad en waarbij gebleken is dat zij aantoonbaar niet in staat zijn om goed voor die kinderen te zorgen en hen de kinderen ontnomen zijn via een ontheffings- of ontzettingsmaatregel of als zij een eerder kind gedood hebben. Betoogd wordt dat in die discussie het belang van het (ook toekomstige) kind boven het belang van de aspirant-ouders dient te worden gesteld en dat het belangrijk is dat een publieke discussie ontstaat over de anticonceptiemaatregel als een vorm van een (preventieve) kinderbeschermingsmaatregel.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2007
AA20070589

Hoe uiteindelijk ook in ‘Kramer versus Kramer’ het belang van het kind zegeviert

A.J.M. Nuytinck

In dit artikel wordt door Nuytinck de film 'Kramer versus Kramer' uit 1979 besproken waarin een echtscheidingsdrama centraal staat. Aanleiding voor het kiezen van deze film door Nuytinck voor een filmavond aan de Rotterdamse rechtenfaculteit is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Nuytinck bespreekt de verschillen tussen het Amerikaanse gezagsrecht en het komende Nederlandse gezagsrecht. Er wordt ingegaan op het verplichte Ouderschapsplan dat in de toekomst bij iedere scheiding aan de orde komt. Ook gaat Nuytinck in op het belang van het kind.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
februari 2009
AA20090086

maart 1998

Katern 66: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Kinderen in de gevangenis

S. Meuwese, O. Themeli, S. de Vries

De bescherming van kinderen die in gevangenissen terechtkomen krijgt veel aandacht in internationalejuridische documenten zoals het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De internationale standaarden vormen de leidraad voor deze beschouwing. Een rondblik in de wereld laat zien hoe moeilijkminderjarigen het kunnen hebben in gesloten inrichtingen, van India tot Honduras, van de Verenigde Staten tot de Oekraïne. Ook in Nederland voltrekken zich sluipend veranderingen in de justitiële jeugdinrichtingen. Onafhankelijk toezicht kan wellicht bijdragen aan een verbetering van het lot van opgesloten jeugdigen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2001
AA20010023

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 20

Maslov Grote Kamer. Openbare orde en tweede generatie jongere

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 98

verblijfsvergunning voor kinderen na vijf jaar verblijf?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 18

Antwi: ongewenstverklaring, uitzetting en gezinsleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 22

O., S. en L.: gezinshereniging samengestelde gezinnen; Unieburgerschap en de belangen van het kind.

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 88

opvang gezinnen met minderjarige kinderen zonder rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 63

belang van het kind en rechtstreekse werking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 95

er moet een procedure komen tot vaststelling staatloosheid

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond