Het inzagerecht van de ex-mentor na het overlijden van de betrokkene


Op 29 januari 1998 wees de civiele kortgedingkamer van het gerechtshof te Amsterdam een belangwekkend arrest. Inzet van het onderhavige kort geding was inzage in het medisch dossier van eenoverleden psychiatrische patiënte door haar vader, tevens haar ex-mentor. Het Hof wees de vorderingvan de vader toe en vernietigde het vonnis van de president in eerste aanleg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Pos

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980547

geheimhoudingsplicht inzagerecht kort geding mentor psychiatrisch patiënt

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Verdieping Studentartikel