Toont alle 6 resultaten

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

J.R. Sijmonsma

Post thumbnail

Inzicht in artikel 843a Rv, waarbij het materiële recht en de historie worden besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt het artikel inhoudelijk besproken en ontleed.

9789069168418 - 11-4-2007

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed (Digitaal boek)

J.R. Sijmonsma

Post thumbnail

Inzicht in artikel 843a Rv, waarbij het materiële recht en de historie worden besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt het artikel inhoudelijk besproken en ontleed.

9789069168418 - 11-4-2007

Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans

J.R. Sijmonsma

Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2021
AA20210926

Het inzagerecht van de ex-mentor na het overlijden van de betrokkene

D. Pos

Op 29 januari 1998 wees de civiele kortgedingkamer van het gerechtshof te Amsterdam een belangwekkend arrest. Inzet van het onderhavige kort geding was inzage in het medisch dossier van eenoverleden psychiatrische patiënte door haar vader, tevens haar ex-mentor. Het Hof wees de vorderingvan de vader toe en vernietigde het vonnis van de president in eerste aanleg.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1998
AA19980547

Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht: drie makkelijke mogelijkheden om het voorstel evenwichtiger te maken

J. Ekelmans

Post thumbnail

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht in civiele procedures. Het wetsontwerp is mede gebaseerd op het advies van een commissie van experts. Wetsontwerp, toelichting en advies tellen samen meer dan tweehonderd pagina’s. Geen zorgen: aan die uitvoerigheid ga ik mij op deze plek niet te buiten. Dat is ook niet nodig, omdat dit elders al is gedaan. Ik richt mij op vijf in het wetsontwerp gemaakte keuzes die voor de praktijk belangrijk zijn: de ruimhartige regeling van het inzagerecht, de verplichting vóór de procedure informatie uit te wisselen, het beperken van de rol van de rechter bij het beoordelen van het geschil, de vrije bewijswaardering door de rechter en het beperken van de mogelijkheden om rechtsmiddelen aan te wenden.


Advertorial

Permanent Actueel met Hoffelijk Juridisch

Permanent Actueel staat voor continu leren en het up-to-date zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebieden. Een uniek concept waarmee je tijd bespaart: je leest in je persoonlijke leeromgeving wat écht actueel is en je behaalt tegelijkertijd je PO-punten. Je kunt Permanent Actueel blijven op de volgende rechtsgebieden uit het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten: • Arbeidsrecht • Burgerlijk procesrecht • Financieel recht • Ondernemingsrecht • Personen- en familierecht • Verbintenissenrecht Per rechtsgebied kun je elk jaar gegarandeerd 10 PO-punten behalen. Ook krijg je altijd kosteloos toegang tot rechtsgebiedoverstijgende actualiteiten. Wil je Permanent Actueel voor een maand uitproberen en daarmee je eerste PO-punt gratis behalen? Vraag dan nu jouw proefmaand aan en start vandaag nog!

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210445

Maart 1990

Katern 34: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

Toont alle 6 resultaten