Toont alle 5 resultaten

Een deal over bajesdagen of liever cash?

L.J.A. Damen

Hoge Raad 29 april 1994, nr. 15280, ECLI:NL:HR:1994:ZC1355, RvdW 1994, 104C (Engelse handtekening) Arrest van de Hoge Raad waarin een Engelsman die vrijgesproken is van een strafbaar feit maar veroordeeld voor andere feiten tot een gevangenisstraf naar het buitenland is gevlucht en zijn straf niet uitzit. De Engelsman stelt zich op het standpunt dat er door de dagen voorlopige hechtenis jegens hem een onrechtmatige daad is gepleegd door de Staat en weigert een aanbod op gratie voor de overig uit te zitten straf als schadevergoeding in natura voor de nog uit te zitten celstraf. Het gaat i.c. dus om onrechtmatige rechtspraak. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de art. 89 Sv-procedure.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1994
AA19940675

Herziene gratieregeling en aanpassing regeling inzake schade vergoeding voor verlopige hechtenis

I.M. Abels

In dit artikel wordt ingegaan op de gewijzigde gratiewetgeving die op 1 mei 1996 in werking is getreden en de veranderde regels rondom schadevergoeding bij voorlopige hechtenis die op dezelfde datum inwerking is getreden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1996
AA19960693

Levenslang en toch op vrije voeten

Hoe de staatssecretaris spijt kreeg van de toepassing van artikel 13 Sr

G. de Jonge

Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, nr. C/09/466419 / KG ZA 14-607, ECLI:NL:RBDHA:2014:8409

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2015
AA20150312

Levenslang hopen

S. Steneker

In deze column van Sander Steneker staat de levenslange gevangenisstraf in Nederland centraal.

Opinie | Column
Februari 2018
AA20180140

Recht: echt iets voor juristen

S. Steneker

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
Oktober 2018
AA20180804

Toont alle 5 resultaten