Geen grondslagen, maar grondlagen


In dit artikel wordt ingegaan op de grondlagen van het recht. Het recht kan coördinerend werken; het legt dan slechts bepaalde afgesproken zaken vast of regulerend; het recht probeert handelen te beïnvloeden. Ook wordt ingegaan op het instrumentele en natuurrechtelijke karakter van het recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.C. Westerman

Verschijning: mei 2008

Archiefcode: AA20080337

doel grondslag instrument samenleving theorie

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie

Verdieping Studentartikel