Toont alle 7 resultaten

‘Een stroom van schade-acties’, een reactie

M.B.M. Loos

Reactie op een eerder redactioneel artikel waarbij er werd ingegaan op de collectieve actie om voorwaarden uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1996
AA19960755

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1993
AA19930626

De betalingsregeling in de algemene voorwaarden van Nutsbedrijven

M.B.M. Loos

Algemene voorwaarden komen in alle soorten en maten voor. Tot de belangrijkste behoren de algemene voorwaarden van de openbare nutsbedrijven: voor bijna ieder huishouden bestaat wel een overeenkomst voor de levering van gas, water en electriciteit. Aangezien het hier gaat om de levering van primaire levensbehoeften, is een zorgvuldige regeling vereist. In de algemene voorwaarden is ook een regeling opgenomen voor de betaling van schulden aan het nutsbedrijf. Voldoet die regeling aan het geldende en toekomstige recht?

Verdieping | Studentartikel
April 1993
AA19930230

De NS goed op weg?

A. van Vught

Redactioneel artikel waarbij er in wordt gegaan op de nieuwe voorwaarden om te reizen met de trein (NS). Deze regels zijn klantonvriendelijk volgens de redacteur maar zijn ook weer niet dusdanig onredelijk bezwarend in de zin van artt. 6:236 en 6:237 BW dat zij buiten toepassing moeten blijven.

Opinie | Redactioneel
November 1995
AA19950839

Een stroom van schade-(re)acties?

Nawoord op bovenstaande reactie

M. Scheffers, A. van Vught

Nawoord op een reactie op eerder redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de collectieve actie over onredelijke bezwaarlijkheid van algemene voorwaarden.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1996
AA19960757

Exoneraties in consumentenovereenkomsten

M.B.M. Loos

‘Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.’ ‘Deelname is op eigen risico.’ Met een dergelijke exoneratieclausule proberen bedrijven onder hun wettelijke aansprakelijkheid uit te komen. Zijn dergelijke bedingen eigenlijk toegestaan of hoeft een consument zich niets van deze bepalingen aan te trekken? Mede aan de hand van Europese rechtspraak zal betoogd worden dat meestal het laatste het geval is. Vergl. ook: Océano-arrest (HvJ EG 27-6-2000, C-240/98 t/m C-244/98, NJ 2000, 730) en het arrest Mostaze Claro (HvJ EG 26-10-2006, C-168/05, NJ 2007, 201).

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2007
AA20070741

Nawoord op bovenstaande reactie

M.B.M. Loos

Nawoord bij een reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden door nutsbedrijven.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1993
AA19930628

Toont alle 7 resultaten