algemene voorwaarden

Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond

‘Een stroom van schade-acties’, een reactie

M.B.M. Loos

Reactie op een eerder redactioneel artikel waarbij er werd ingegaan op de collectieve actie om voorwaarden uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1996
AA19960755

(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

H.N. Schelhaas, J.K. Stam

In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schelhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2017
AA20171029

(Br)exit?

Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

H.N. Schelhaas, J.K. Stam

Beantwoord deze rechtsvraag vóór 1 juli 2017. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden. In het novembernummer van 2017 zal de winnaar worden bekend gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2017
AA20170348

Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht: gewenste eenden in de bijt?

J.J.M. de Laat

Op 18 november 2016 promoveerde Sjef de Laat aan de UU met het proefschrift Zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. In dit artikel legt hij uit waar zijn onderzoek in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2017
AA20170756

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1993
AA19930626

Assoud/Nationale Sporttotalisator

J. Hijma

Hoge Raad 19 september 1997, 16382, ECLI:NL:HR:1997:ZC2435, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator) In de bij dit arrest behorende noot wordt ingegaan op algemene voorwaarden. De Hoge Raad maakt bij de beoordeling van het feit of bepaalde reglementen aan de criteria voldoen gebruik van de parlementaire geschiedenis en Europese richtlijnen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980602

Bescherming voor de zelfstandige zonder personeel in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In het contractenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds consumententransacties, waar de zwakke partij vergaand wordt beschermd tegen een sterkere contractspartij, en anderzijds transacties tussen commerciële partijen, waar dat niet zo is. Maar ook tussen commerciële contractanten kan een ongelijke krachtsverhouding bestaan. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de commerciële contractant die het meeste op de consument lijkt, de zelfstandige zonder personeel (zzp’er), wordt beschermd. De conclusie is dat bescherming van de kleine commerciële contractant geen uitgangspunt mag zijn, maar dat goede argumenten bestaan om juist de zzp’er wel in bescherming te nemen.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2018
AA20180681

De betalingsregeling in de algemene voorwaarden van Nutsbedrijven

M.B.M. Loos

Algemene voorwaarden komen in alle soorten en maten voor. Tot de belangrijkste behoren de algemene voorwaarden van de openbare nutsbedrijven: voor bijna ieder huishouden bestaat wel een overeenkomst voor de levering van gas, water en electriciteit. Aangezien het hier gaat om de levering van primaire levensbehoeften, is een zorgvuldige regeling vereist. In de algemene voorwaarden is ook een regeling opgenomen voor de betaling van schulden aan het nutsbedrijf. Voldoet die regeling aan het geldende en toekomstige recht?

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930230

De gulden regel voor persoonsgegevens

B.H.M. Custers

Post thumbnail Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn bedrijven in rep en roer, want als zij niet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, kan hen dit op hoge boetes komen te staan. Maar door de complexiteit en de open normen in de AVG, weet niemand werkelijk wanneer écht aan de regels is voldaan. In deze amuse stelt Bart Custers voor de AVG in te vullen aan de hand van de ‘gulden regel voor persoonsgegevens’.

Opinie | Amuse
september 2022
AA20220614

De NS goed op weg?

A. van Vught

Redactioneel artikel waarbij er in wordt gegaan op de nieuwe voorwaarden om te reizen met de trein (NS). Deze regels zijn klantonvriendelijk volgens de redacteur maar zijn ook weer niet dusdanig onredelijk bezwarend in de zin van artt. 6:236 en 6:237 BW dat zij buiten toepassing moeten blijven.

Opinie | Redactioneel
november 1995
AA19950839

De professor en de kleine lettertjes

...et ferroviis batavis scriptum est vigilantibus

E.H. Hondius

Opinie | Column
mei 2010
AA20100319

De snijbrander en het rieten dak

S.E. Bartels

Aan de hand van enkele voorbeelden van kleine ongelukjes wordt weergegeven dat ook deze kleine ongelukjes tot belangrijke rechtspraak kunnen leiden.

Opinie | Amuse
september 2005
AA20050655

Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond