Een rechter die naar de gunst van het kiezersvolk moet dingen? Ik moet er niet aan denken!

Interview met mr. J.M. Polak


Interview met mr. J.M. Polak, lid van de Raad van State en tal van andere commissies als adviseur. Tevens is Polak redacteur van bladen als het NJB en WPNR. In dit interview komt onder meer aan de orde: het proefschrift van Polak, hoogleraarschap in de rechtsgeleerdheid aan een niet-juridische faculteit en de verhouding met andere wetenschappen, de organisatie van het juridisch onderwijs, de invloed van wetenschap op beleid en wetgeving (Polak meent dat bij het NBW de wetenschap een te grote invloed heeft) en tal van andere juridische onderwerpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, F.J. van Ommeren

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AA19880011

adviesraad nationale ombudsman nevenfuncties proefschrift promotie redacteur wetenschap Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wetgeving

Verdieping Interview